Vilkår og Betingelser

Betingelser for bruk av nettside

Les disse vilkårene og betingelsene nøye før du bruker dette nettstedet

1. VILKÅR FOR WEBSITE BRUK

1.1 Disse bruksvilkårene sammen med retningslinjene, avtalene og dokumentene nevnt i disse, gir vilkår for bruk som du kan benytte deg av på vår nettside https://www.terapeut.no (vårt "nettsted" ). , enten som gjest eller en registrert bruker. Bruk av nettstedet vårt omfatter tilgang, surfing eller registrering for å bruke nettstedet vårt.

1.2 Vennligst les disse brukerbetingelsene nøye før du begynner å bruke nettstedet vårt, da disse vil gjelde for din bruk av nettstedet vårt. Rådgivningskatalog anbefaler at du skriver ut en kopi av dette for fremtidig referanse.

1.3 Ved å bruke nettstedet vårt bekrefter du at du godtar disse vilkårene for bruk og at du godtar å overholde dem.

1.4 Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du ikke bruke nettstedet vårt.

2. ANDRE GJELDENDE VILKÅR

2.1 Disse bruksvilkårene refererer til følgende tilleggsbetingelser, som også gjelder bruken av nettstedet vårt:

2.1.1 Cookies policy.  https://www.terapeut.no/informasjonskapsler , som beskriver informasjon om cookies på nettstedet vårt;

2.1.2 Vår personvernerklæring   https://www.terapeut.no/personvernregler , som beskriver betingelsene som vi behandler personlige opplysninger vi samler inn fra deg, eller som du gir til oss. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i slik behandling og du garanterer at alle dataene du oppgir er nøyaktige; og

2.1.3 retningslinjene våre for akseptabel bruk, som angir de tillatte bruksområder og forbudte bruk av nettstedet vårt. Når du bruker nettstedet vårt, må du overholde denne retningslinjene for akseptabel bruk.

3. INFORMASJON OM OSS

Nettstedet https://www.terapeut.no er registrert til og drives av Pipler Sandhu, Orgnr. 989425196.

4. ÆNDRINGER TIL DISSE VILKÅRENE

4.1 Pipler kan når som helst revidere disse bruksbetingelsene.

4.2 Vennligst sjekk denne siden fra tid til annen for å legge merke til eventuelle endringer vi har gjort, da de er bindende for deg.

5. ÆNDRINGER TIL VÅR WEBSTED

5.1 Pipler kan oppdatere nettstedet fra tid til annen, og kan endre innholdet når som helst. Vær imidlertid oppmerksom på at noe av innholdet på nettstedet vårt kan være utdatert til enhver tid, og vi har ingen forpliktelse til å oppdatere den.

5.2 Pipler garanterer ikke at nettstedet eller innholdet på det vil være fri for feil eller unnlatelser.

6. TILGANG TIL VÅRE STEDET

6.1 Vårt nettsted blir gjort tilgjengelig gratis.

6.2 Pipler garanterer ikke at nettstedet eller innholdet på det alltid vil være tilgjengelig eller være uavbrutt. Tilgang til nettstedet vårt er tillatt midlertidig. Pipler kan suspendere, trekke ut, avbryte eller endre hele eller deler av nettstedet uten varsel. Pipler vil ikke være ansvarlig for deg hvis nettstedet av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig til enhver tid eller for noen periode.

6.3 Du er ansvarlig for å gjøre alle arrangementer nødvendige for at du har tilgang til nettstedet vårt.

6.4 Du er også ansvarlig for at alle personer som får tilgang til nettstedet via din internettforbindelse, er oppmerksomme på disse bruksvilkårene og andre relevante vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

7. DIN REGNSKAP OG PASSORD

7.1 Hvis du velger, eller du er utstyrt med, en brukeridentifikasjonskode, et passord eller annen informasjon som en del av våre sikkerhetsprosedyrer, må du behandle slik informasjon som konfidensiell. Du må ikke utlevere det til noen tredjepart.

7.2 Pipler har rett til å deaktivere noen brukeridentifikasjonskode eller passord, enten det er valgt av deg eller tildelt av oss, når som helst, hvis du i henhold til vår fornuftige oppfatning ikke har overholdt noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene.

7.3 Hvis du vet eller mistenker at andre enn du kjenner din brukeridentifikasjonskode eller passord, må du straks varsle oss på privacy@terapeut.no .

8. INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER

8.1 Pipler er eieren eller rettighetshaveren av alle immaterielle rettigheter på nettstedet og i materialet som er publisert på det. Disse verkene er beskyttet av lov om opphavsrett og traktater rundt om i verden. Alle slike rettigheter er reservert.

8.2 Du kan skrive ut en kopi, og du kan laste ned utdrag, av hvilken som helst side fra vår side til personlig bruk, og du kan henvende deg til andre i din organisasjon til innhold lagt ut på vår side.

8.3 Du må ikke endre papir eller digitale kopier av materiale du har skrevet ut eller nedlastet på noen måte, og du må ikke bruke noen illustrasjoner, fotografier, video eller lydsekvenser eller noen grafikk, separat fra en tilhørende tekst.

8.4 Vår status (og eventuelle identifiserte bidragsytere) som forfattere av innhold på nettstedet vårt, må alltid anerkjennes.

8.5 Du må ikke bruke noen deler av innholdet på nettstedet vårt til kommersielle formål uten å få lisens til å gjøre det fra oss eller våre lisensgivere.

8.6 Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned deler av nettstedet vårt i strid med disse bruksvilkårene, vil din rett til å bruke nettstedet vårt opphøre umiddelbart, og du må, etter eget valg, returnere eller ødelegge kopier av materialene du har laget .

9. NO RELIANCE ON INFORMATION

9.1 Innholdet på nettstedet vårt er kun tilgjengelig for generell informasjon. Det er ikke ment å utgjøre råd som du burde stole på. Du må skaffe profesjonell eller spesialistrådgivning før du tar eller avstår fra handling på grunnlag av innholdet på nettstedet vårt.

9.2 Selv om vi gjør en rimelig innsats for å oppdatere informasjonen på nettstedet vårt, gir vi ingen garantier, garantier eller garantier, uansett om det er uttrykkelig eller underforstått, at innholdet på nettstedet vårt er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

10. BEGRENSNING AV VÅRE ANSVAR

10.1 Ingenting i disse bruksvilkårene utelukker eller begrenser vårt ansvar for død eller personskade som oppstår som følge av vår uaktsomhet, eller vår svindel eller bedragerisk uriktig fremstilling, eller annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses av engelsk lov.

10.2 I den grad loven tillater det, utelukker vi alle forhold, garantier, representasjoner eller andre vilkår som kan gjelde for nettstedet vårt eller innhold på det, enten uttrykt eller underforstått.

10.3 Pipler vil ikke være ansvarlig for noen bruker for tap eller skade, uansett om det foreligger kontrakt, tort (herunder uaktsomhet), brudd på lovbestemt plikt, eller på annen måte, selv om det kan forventes, oppstår under eller i forbindelse med:

10.3.1 bruk av eller manglende evne til å bruke nettstedet vårt eller

10.3.2 bruk av eller tillit til innhold som vises på nettstedet vårt.

10.4 Hvis du er en bedriftsbruker, vær oppmerksom på at vi spesielt ikke vil være ansvarlige for:

10.4.1 tap av fortjeneste, salg, virksomhet eller inntekter

10.4.2 forretningsavbrudd

10.4.3 tap av forventede besparelser

10.4.4 tap av forretningsmulighet, goodwill eller omdømme eller

10.4.5 eventuelle indirekte eller følgeskader eller tap.

10.5 Du godtar ikke å bruke nettstedet vårt for kommersielle eller forretningsformål, og vi har ikke noe ansvar for deg for tap av fortjeneste, tap av forretninger, avbrudd eller forretningsmulighet.

10.6 Pipler vil ikke være ansvarlig for tap eller skade forårsaket av et virus, distribuert avslag på tjenesten eller annet teknisk skadelig materiale som kan infisere ditt datautstyr, dataprogrammer, data eller annet proprietært materiale på grunn av din bruk av vår Nettsted eller til nedlasting av innhold på det, eller på et nettsted som er knyttet til det.

10.7 Pipler påtar seg intet ansvar for innholdet på nettsteder knyttet til nettstedet. Slike koblinger bør ikke tolkes som påtegning fra oss av de tilknyttede nettstedene. Pipler er ikke ansvarlig for tap eller skade som kan oppstå ved bruk av dem.

10.8 Ulike begrensninger og ansvarsfraskrivelser gjelder for ansvar som oppstår som følge av levering av tjenester til deg, som vil bli angitt i våre leveringsbetingelser, som kan fås ved å sende Pipler til privacy@terapeut.no .

11. UPLOADING INNHOLD TIL VÅR WEBSTED

11.1 Når du bruker en funksjon som gir deg mulighet til å laste opp innhold til nettstedet vårt, eller for å få kontakt med andre brukere av nettstedet vårt, må du overholde innholdsstandardene som er angitt i retningslinjene våre for akseptabel bruk.

Innlegg av blogg og annet innhold er underlagt særskilte vilkår der alle rettighetene overføres til Pipler Sandhu. For fullstendige vilkår som gjelder for slike innholdsinnlegg, vennligst se her: https://www.terapeut.no/innholds-innsending-rettigheter .

11.2 Du garanterer at slikt bidrag overholder disse standardene, og du vil være ansvarlig for oss og skadesløs for eventuelle brudd på garantien. Hvis du er forbrukerbruker, betyr dette at du vil være ansvarlig for eventuelle tap eller skade vi lider som følge av brudd på garantien.

11.3 Eventuelt innhold du laster opp til nettstedet vårt, vil bli vurdert som ikke-konfidensielt og ikke-proprietært, og vi har rett til å bruke, kopiere, distribuere og videregive til tredjepart ethvert slikt innhold for ethvert formål.

11.4 Pipler har også rett til å avsløre din identitet til en tredjepart som hevder at innhold som er oppført eller lastet opp av deg til vår side, utgjør et brudd på deres immaterielle rettigheter eller deres rett til privatliv.

11.5 Pipler vil ikke være ansvarlig eller ansvarlig for noen tredjepart for innholdet eller nøyaktigheten til innhold som er oppført av deg eller noen annen bruker av nettstedet vårt.

11.6 Pipler har rett til å fjerne eventuelle innlegg du gjør på nettstedet vårt, hvis vår oppfatning etter vår oppfatning ikke overholder innholdsstandardene som er angitt i retningslinjene våre for akseptabel bruk.

11.7 Synspunktene fra andre brukere på nettstedet vårt representerer ikke våre synspunkter eller verdier.

12. VIRUSER

12.1 Pipler garanterer ikke at nettstedet vil være sikkert eller fri for feil eller virus.

12.2 Du er ansvarlig for å konfigurere informasjonsteknologi, dataprogrammer og plattform for å få tilgang til nettstedet vårt. Du bør bruke din egen virusbeskyttelsesprogramvare.

12.3 Du må ikke misbruke nettstedet vårt ved å bevisst introdusere virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er skadelig eller teknisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet vårt, serveren der nettstedet er lagret eller hvilken som helst server, datamaskin eller database som er koblet til nettstedet vårt. Du må ikke angripe nettstedet vårt via et avslag på angrep eller et distribuert avslag på tjenesten. Ved å bryte med denne bestemmelsen vil du begå en lovbrudd i henhold til loven om misbruk av datamaskiner i 1990. Pipler vil rapportere slikt brudd til de relevante rettshåndhevelsesmyndighetene, og vi vil samarbeide med disse myndighetene ved å avsløre din identitet til dem. I tilfelle et slikt brudd, vil din rett til å bruke nettstedet vårt opphøre umiddelbart.

13. KOBLE TIL VÅR WEBSTED

13.1 Du kan koble til nettstedet vårt, forutsatt at du gjør det på en måte som er rettferdig og lovlig og ikke skader vårt omdømme eller utnytter det.

13.2 Du må ikke etablere en kobling på en slik måte at du foreslår noen form for forening, godkjenning eller påtegning fra vår side der ingen eksisterer.

13.3 Du må ikke etablere en link til nettstedet vårt uten å kontakte oss på privacy@terapeut.no for å få vårt forutgående samtykke.

13.4 Vårt nettsted må ikke være innrammet på noe annet nettsted.

13.5 Pipler forbeholder seg retten til å trekke tilbake tilkoblingstillatelse uten varsel.

13.6 Nettstedet du knytter sammen må i alle henseender oppfylle innholdsstandardene som er angitt i retningslinjene våre for akseptabel bruk.

13.7 Hvis du ønsker å benytte innhold på nettstedet vårt annet enn det som er angitt ovenfor, kan du kontakte privacy@terapeut.no .

14. TREDJEPARTS LINKER OG RESSURSER I VÅR STED

14.1 Hvor nettstedet vårt inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser levert av tredjeparter, er disse koblingene kun gitt til din informasjon.

14.2 Pipler har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene.

15. GJELDENDE LOVGIVNING

15.1 Hvis du er forbruker, vær oppmerksom på at disse bruksvilkårene, deres gjenstand og deres formasjon er underlagt engelsk lov. Du er enig i at domstolene i England har eksklusiv jurisdiksjon.

15.2 Hvis du er en bedrift, er disse vilkårene for bruk, deres gjenstand og deres formasjon (og eventuelle ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) underlagt engelsk lov. Du godtar den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England.

16. KONTAKT OSS

For å kontakte oss, vennligst send e-post support@terapeut.no .

Akseptabel bruk politikk

Denne akseptable brukspolitikken angir vilkårene mellom deg og oss, der du kan få tilgang til nettstedet vårt https://www.terapeut.no (vårt "nettsted" ). Denne akseptable brukspolitikken gjelder for alle brukere av og besøkende til nettstedet vårt.

Din bruk av nettstedet vårt betyr at du godtar og godtar alle retningslinjene i denne akseptable brukspolitikken, som supplerer våre vilkår for bruk av nettstedet.

Nettstedet https://www.terapeut.no er registrert til og drives av Pipler Sandhu, som er registrert i Norge under Orgnr. 989425196

Forbudt bruk

Du må kun bruke nettstedet vårt for lovlige formål. Du kan ikke bruke nettstedet vårt:

 • På noen måte som bryter med gjeldende lokal, nasjonal eller internasjonal lov eller forskrift.
 • På noen måte som er ulovlig eller bedragerisk, eller har noen ulovlig eller bedragerisk hensikt eller virkning.
 • For å skade eller forsøke å skade mindreårige på noen måte.
 • Å sende, bevisst motta, laste opp, laste ned, bruk eller gjenbruk alt materiale som ikke overholder våre innholdsstandarder.
 • For å overføre eller anskaffe sending av ethvert uønsket eller uautorisert reklame- eller reklamemateriale eller annen form for lignende anmodning (spam).
 • For å bevisst overføre data, send eller last opp materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsbomber, tastetrykkloggere, spyware, adware eller andre skadelige programmer eller lignende datakoder som er utformet for å påvirke driften av hvilken som helst dataprogramvare eller maskinvare.

Du er også enig:

 • Ikke å reprodusere, duplisere, kopiere eller selge noen deler av nettstedet vårt i strid med bestemmelsene i våre vilkår for bruk av nettstedet.
 • Ikke å få tilgang uten autoritet, forstyrre, skade eller forstyrre:
  • noen del av nettstedet vårt;
  • alt utstyr eller nettverk som nettstedet vårt er lagret på;
  • hvilken som helst programvare som brukes i bestemmelsen av nettstedet vårt; eller
  • ethvert utstyr eller nettverk eller programvare eid eller brukt av en tredjepart.

INTERAKTIVE TJENESTER

Vi kan fra tid til annen tilby interaktive tjenester på nettstedet vårt, inkludert, uten begrensning, chatterom og oppslagstavler ( "Interaktive tjenester" ). Når vi tilbyr en interaktiv tjeneste, vil vi gi deg klar informasjon om hvilken type tjeneste som tilbys, om den er moderert og hvilken form for moderering som brukes (inkludert om det er menneskelig eller teknisk).

Vi vil gjøre vårt beste for å vurdere eventuelle mulige farer for brukere (og spesielt for barn) fra tredjeparter når de bruker en hvilken som helst interaktiv tjeneste som tilbys på nettstedet vårt, og i hvert tilfelle vil vi avgjøre om det er hensiktsmessig å bruke moderering av relevant tjeneste (inkludert hvilken form for moderering som skal brukes) i lys av disse risikoene. Vi er imidlertid ikke forpliktet til å overvåke, overvåke eller moderate enhver interaktiv tjeneste vi tilbyr på nettstedet vårt, og vi utelukker uttrykkelig vårt ansvar for tap eller skade som oppstår ved bruk av en hvilken som helst interaktiv tjeneste av en bruker i strid med våre innholdsstandarder , om tjenesten er moderert eller ikke.

Bruken av noen av våre interaktive tjenester av en mindreårig er underlagt samtykke fra foreldre eller verge. Vi anbefaler foreldre som tillater at barna bruker en interaktiv tjeneste at det er viktig at de kommuniserer med barna sine om sikkerheten deres online, fordi moderering ikke er idiotsikker. Småbarn som bruker en hvilken som helst interaktiv tjeneste bør gjøres oppmerksom på potensielle farer for dem.

Når vi gjør moderat en interaktiv tjeneste, vil vi normalt gi deg et middel til å kontakte moderatoren, hvis det oppstår bekymring eller problemer.

Innholdsstandarder

Disse innholdsstandardene gjelder for alt materiale som du bidrar til nettstedet vårt ( "Bidrag" ), og til eventuelle interaktive tjenester knyttet til den. Du må overholde ånden og brevet i følgende standarder. Standarden gjelder for hver del av bidrag så vel som hele.

Bidrag må:

 • Vær nøyaktig (der de oppgir fakta).
 • Helt oppriktig holdt (hvor de sier meninger).
 • Følg gjeldende lov i Storbritannia og i hvilket land de er lagt ut fra.

Bidrag må ikke:

 • Inneholder materiale som er ærekrenkende for enhver person.
 • Inneholder materiale som er uanstendig, støtende, hatefullt eller betennelsestillende.
 • Fremmer seksuelt eksplisitt materiale.
 • Fremme vold.
 • Fremme diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell orientering eller alder.
 • Krenkelse av opphavsrett, databaserett eller varemerker til enhver annen person.
 • Sannsynligvis lure enhver person.
 • Gjøres i strid med enhver lovlig plikt som skyldes en tredjepart, for eksempel en kontraktsplikt eller en tillitsplikt.
 • Fremme ulovlig aktivitet.
 • Vær truende, misbruk eller invadere andres personvern, eller forårsake irritasjon, uleilighet eller unødvendig angst.
 • Sannsynligvis forstyrre, opprørt, pinlig, alarm eller irritere noen annen person.
 • Være vant til å etterligne noen, eller forviste din identitet eller tilknytning til noen person.
 • Gi inntrykk av at de kommer fra oss, hvis dette ikke er tilfelle.
 • Advokat, fremme eller bistå enhver ulovlig handling som for eksempel (bare som eksempel) brudd på brudd på opphavsrett eller feil på datamaskinen.

SUSPENSJON OG AVSLUTNING

Vi vil avgjøre, etter eget skjønn, om brudd på denne akseptable brukspolitikken har vært ved bruk av nettstedet vårt. Når et brudd på denne policyen har oppstått, kan vi ta slike tiltak som vi anser som passende.

Unnlatelse av å overholde denne akseptable brukspolitikken utgjør en vesentlig brudd på bruksvilkårene som du har lov til å bruke nettstedet vårt, og kan føre til at vi tar alle eller noen av følgende handlinger:

 • Umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbaketrekking av din rett til bruk av nettstedet vårt.
 • Umiddelbar, midlertidig eller permanent fjerning av innlegg eller materiale som er lastet opp av deg til nettstedet vårt.
 • Utstedelse av en advarsel til deg.
 • Rettssaker mot deg for refusjon av alle kostnader på erstatningsbasis (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige administrative og juridiske kostnader) som følge av brudd.
 • Videre rettslige skritt mot deg.
 • Offentliggjøring av slik informasjon til rettshåndhevelse myndigheter som vi med rimelighet føler er nødvendig.

Vi utelukker ansvar for tiltak som er truffet som følge av brudd på denne akseptable brukspolitikken.

Svarene som er beskrevet i denne policyen er ikke begrenset, og vi kan ta andre handlinger som vi med rimelighet anser riktig.

ÆNDRINGER TIL DEN ANSVARLIGE BRUKSPOLITIKKEN

Vi kan revidere denne akseptable brukspolitikken når som helst ved å endre denne siden. Du forventes å sjekke denne siden fra tid til annen for å legge merke til eventuelle endringer vi gjør, da de er juridisk bindende for deg. Noen av bestemmelsene i denne akseptable brukspolitikken kan også erstattes av bestemmelser eller merknader som er publisert andre steder på nettstedet vårt.

Viktig Merknad: Informasjon om Terapeut Katalog Informasjon ansvarsfraskrivelse

Din oppmerksomhet er spesielt trukket til punkt 4

1. Pipler driver en online katalog ( "Katalog " ) for rådgivning og andre fagpersoner ( "Abonnenter" ) på nettstedet domenet https://www.terapeut.no ( "Nettstedet" ).

2. Det er tatt vare på opprettelsen av katalogen og forsøk på å presentere og opprettholde nøyaktig og oppdatert informasjon, men det kan av og til forekomme unøyaktigheter. Pipler vil ikke holdes ansvarlig for tap, skade eller ulempe forårsaket som følge av feil eller feil i nettsidene. Hvis du oppdager noen informasjon på vår nettside som du mener er unøyaktig eller upassende, vennligst kontakt oss på support@terapeut.no .

3. Du aksepterer at katalogen og all informasjon som er publisert på den, er bare en online katalog over abonnenter. Denne informasjonen er gitt av Abonnenten og publisert for offentligheten ( "Nettstedsinformasjon" ), men utgjør ikke på noen måte en referanse, validering eller på noen måte en påtegning av informasjon gitt til deg, brukeren av nettstedet ( "Bruker" ), eller noen anbefaling eller påtegning av abonnenten eller tjenestene som tilbys av abonnenten. En abonnentoppføring betyr ikke at Pipler godkjenner abonnentens kvalifikasjoner eller profesjonalitet.

4. Mens Pipler vil bruke alle rimelige forsøk for å sikre at Nettstedinformasjonen er korrekt, er ansvaret for å levere nøyaktig Nettstedinformasjon beroliget hos Abonnenten, og i den grad loven tillater det, utelukker Pipler alle forhold, garantier, representasjoner eller andre vilkår som kan gjelder for nettstedet eller innhold på det, enten det er uttrykt eller underforstått. Videre vil Pipler ikke være ansvarlig overfor Brukeren for tap eller skade, uansett om det foreligger kontrakt, tort (herunder uaktsomhet), brudd på lovbestemt plikt, eller på annen måte, selv om det kan forventes, oppstår under eller i forbindelse med bruk eller manglende evne å bruke, Nettstedet; bruken av eller tillit til innhold som vises på nettstedet, tap av fortjeneste, salg, virksomhet eller inntekter; forretningsavbrudd; tap av forventede besparelser, tap av forretningsmulighet, goodwill eller omdømme; eller noe indirekte eller følgeskader eller skade.

5. Brukeren aksepterer at det er din plikt å verifisere nettstedinformasjonen før du stoler på den. Du aksepterer videre at Pipler ikke er ansvarlig for råd eller rådgivning gitt av en abonnent eller handlinger som er tatt av deg som følge av slik abonnentrådgivning eller rådgivning.

6. Pipler er ikke ansvarlig for innhold eller informasjon publisert eller lenker til andre nettsteder som kan vises på nettstedet.

7. Informasjonen som vises av Pipler på nettstedet, er en katalog for informasjon bare. Det er ikke ment å være en erstatning for medisinsk rådgivning eller råd fra andre helsepersonell. Pipler skal ikke være ansvarlig eller ansvarlig for eventuelle avgjørelser eller diagnoser som tilbys av abonnenter i forbindelse med henvisning fra katalogen.

8. Du er eksplisitt enig i at du ikke vil selge eller handle i noe materiale på Nettstedet eller distribuere Nettstedsinformasjon på noen måte eller for noe formål, herunder å samle databaser, lister eller kataloger eller gi kommersiell informasjon til tredjepart eller kommersielle eller annen grunn.

9. Du er enig i at Nettstedet er gitt til personlig bruk bare for de som ønsker å engasjere seg av en Abonnent. Du godtar ikke å bruke nettstedet til kommersielle formål, inkludert kontaktpersoner for å markedsføre varene eller tjenestene dine.

10. Pipler skal ikke holdes ansvarlig for avbrudd eller midlertidig eller på annen måte stengt av Nettstedet eller unnlatelser, forstyrrelser, suspensjon eller sletting av e-post.

11. Pipler garanterer ikke sikkerhet for all informasjon som sendes over internett.

12. Du godtar at telefonnumre som er oppført på denne nettsiden, kan registreres for sikkerhetsformål.

Om oss

På Terapeut.no er det vår hensikt å hjelpe folk med å finne gode psykiske helsemessige ressurser som terapeuter, støttegrupper, velværeverktøy samt en generell følelse av fellesskap.